Õppenõukogu 26. märts

Kevadine õppenõukogu toimub 10. aprillil kl 10 Elleri saalis.

Päevakord veel täpsustub ja edastatakse hiljem.