Õpi pilliõppe juhendajaks 06. juuni

SISSEASTUMINE

Alates 2017. aasta sügisest saab Elleri Muusikakoolis õppida pilliõppe juhendajaks. 

Üheaastasele õppekavale võib astuda igaüks, kellel omandatud muusikaline keskharidus instrumendiõppes.

Õppekava kaudu omandatakse instrumendi õpetamise alaseid teadmisi ja oskusi ning täiendatakse oma pillimängu oskusi.

Õppima on oodatud ka muusikakoolide õpetajad, kellel on soov end interpretatsiooni ning pilliõppe metoodika alaselt täiendada.

Sisseastumiseksam (10-minutilise kava esitamine ja kollokvium) toimub 26. juunil 2018.

Täpsem info õppetöö arendusjuht Virge Prank-Vijard virge.prank-vijard@tmk.ee

Õppekavaga saad tutvuda siin.

Sisseastumisavalduse saad esitada siin.