Noorteosakonna solfedžo rühmade nimekirjad ja tundide ajad 25. aug


1.-4. klassi solfedžo rühmade nimekirjad ja ajad (PDF)

3.-8. klassi solfedžo rühmade nimekirjad ja ajad (PDF)