Noorteosakonna kooliaasta algus 1. septembril 03. aug


Noorteosakonna avaaktus on 1. septembril kell 17 TÜ ajaloo muuseumis Toomemäel.