Muusikaõppurid pääsevad pikkadest koolipäevadest 16. veebr

Eva Lotta Lepp tõttas eile hommikul Härma kooli saksa keele tööd tegema, läks seejärel tunnikeseks Elleri muusikakooli klaverimängu harjutama ning tormas siis tagasi Härmasse matemaatika konsultatsioonile. Peale lõunat tuli olla taas Elleri kooli tundides. | FOTO: Kristjan Teedema

Poska gümnaasium ja Elleri muusikakool lõid käed, et noored saaksid gümnaasiumiõpingutega samal ajal omandada muusikalise kutsehariduse.

Miina Härma gümnaasiumi 11. klassis õppiv Eva Lotta Lepp ärkab igal koolipäeva hommikul kell 6.45, jõuab koju õhtul üheksa paiku ja hakkab siis kodutöid tegema. Pika päeva sisse mahub üks koolilõuna ja parematel päevadel kiire eine vanaema pool.

17-aastase neiu hingetõmbepausideta koolipäevade põhjuseks on korraga kahes koolis käimine: lisaks gümnaasiumile õpib ta Elleri muusikakooli keskastme teisel kursusel.

Eva Lotta Lepp on üks 33 noorest, kes õpib lisaks muusikalist kutseharidust pakkuvale Elleri koolile ka gümnaasiumis. See tähendab aga kahekordset õppekoormust, nii et iga tundidest vaba hetke tuleb väga mõistlikult kasutada.

Iga minut arvel

Näiteks kohustuslikku kirjandust loeb Eva Lotta Lepp Härma koolis vahetundide ajal. Nii kui Härmas tunnid lõppevad, tõttab ta üle Toome muusikakooli. Õhtul kell seitse lõppevate muusikakooli tundide järel (kooli kohvik on selleks ajaks juba suletud) jääb ta veel koolimajja ja lihvib seal kaks tundi oma pillimängutehnikat. Ja ega nädalavahetustelgi puhata saa – vähemalt kahel korral kuus käib ta laupäeval ja pühapäeval koorilaulus.

«Nad on imetlusväärsed!» pole Elleri kooli direktor Kadri Leivategija kahe kooli vahet jooksvaid noori kiites kitsi. Ent ometigi mõistab ta, kui suur koormus selline õppimine noorele inimesele on.

Et seda veidigi leevendada, on ta käed löönud Tartu Jaan Poska gümnaasiumi direktori Helmer Jõgiga, et juba tuleval sügisel võiksid sügava muusikahuviga noored asuda õppima Poska kooli muusikasuunaga klassi, kus püütakse õppetöö korraldamisel õpilaste aega säästlikumalt ära kasutada.

See tähendab, et need noored, kes tahavad gümnaasiumi kõrval samal ajal Elleri koolist muusikalist kutseharidust saada, käivad näiteks neljal päeval nädalas Poska kooli tundides ning üks koolipäev möödub tervenisti Elleri koolis. Ka õppeained on kahe kooli vahel ära jagatud, et poleks dubleerimist.

Kadri Leivategija rääkis, et näiteks on plaanis muusikasuuna õpilastele pakkuda inglise keele kõrval teiseks võõrkeeleks itaalia keelt, mida on muusikaõpingutes nii või teisiti vaja. Lisaks saab ühildada muusika- ja kunstiajaloo õpingud.

Lahtise peaga

Direktori sõnul on nende muusikakooli astujad väga hea õppeedukusega, õppurite keskmine hinne on 4,8. «Nende ootus haridusele on väga kõrge,» viitas Leivategija sellele, miks väga paljud neist ei rahuldu ainult muusikalise kutsehariduse omandamisega, vaid tahavad oma tagalat kindlustada ka gümnaasiumiõpingutega.

Kui sel sügisel Poska muusikaklassi astujad saavad veel eraldi nii Poska kui ka Elleri kooli lõputunnistuse, siis edaspidi on plaanis kaks õppekava täielikult ühildada ning anda lõpetajatele ühine tunnistus. Praegu jääb ühise õppekava loomine veel õigusaktide taha.

Ühise õppekorraldusega lüheneks noorte koolipäev Leivategija sõnul suurel määral ning seega saaksid nad juurde muusikutele väga tähtsat iseseisva harjutamise aega.

Esimese prooviklassiga saab tema sõnul ka aimu, kas kahes koolis õppijad jõuavad gümnaasiumitee läbida tavapärase kolme aastaga või tuleb hajutada õppimine nelja aasta peale, nagu on Elleri koolis praegu.

Läbipõlemise oht

Poska kooli direktor Helmer Jõgi sõnas, et neil õpib praegu 10. klassides kaheksa noort, kes käivad samal ajal ka Elleri koolis. Kuna kool näeb, kui suurt pingutust see neilt õpilastelt nõuab, olid nad valmis koostööks muusikakooliga. «Tulime selle mõttega kaasa, sest oleme märganud, et mõni õpilane kukub siiski gümnaasiumist välja, kuna ei suuda kahe kooli pingele vastu pidada,» lisas Jõgi.

Eva Lotta Lepp rääkis Elleri ja Poska kooli koostööst kuuldes, et muusikaklassis õppimine oleks kahtlemata palju parem tema praegusest õppekorraldusest, ainuüksi aja kokkuhoiu mõttes, sest jääks ära kahe kooli vahet jooksmine. «Selline siiberdamine võtab kõige rohkem aega,» sõnas ta.

Ehkki neiu räägib kummaski koolis õppimisest särasilmil ega kurda suure koormuse üle, tunnistas ta, et ainus, milleks ta kohe üldse aega pole leidnud, on gümnaasiumi praktiline uurimistöö. Sellega tulnuks alustada juba läinud sügisel, et see kevadeks valmis saada.

Siingi on ta optimistlik: järgmisel nädalal algab Härma koolis vaheaeg, siis läheb neiu Austriasse suusatama ja võtab uurimistööks vajalikud materjalid reisile kaasa. Nii et ei mingit puhkust!

Muusikasuunaga klass

  • Poska gümnaasiumi muusikaklassi pääsemiseks tuleb esmalt osaleda 18. märtsil toimuvatel Tartu gümnaasiumide ühiskatsetel.
  • Kel õnnestub ühiskatsetega muusikaklassi pääseda, peab läbima ka 12. aprillil Elleri muusikakooli katsed.
  • Elleri muusikakoolis omandab kutseharidust praegu põhikooli järel 64 õpilast, neist 33 käib samal ajal ka gümnaasiumis.
Mari-Liis Pintson
Tartu Postimees 15.02.2017