Meego Remmeli eetikaloengud 15. okt


Meego Remmeli eetikaloenguid on võimalik kuulata:

18. oktoobril kell 13.30 - 15
eetilistest valikute tagamaadest ja muusikute kutse-eetikast koos parimate praktikate, väärtuste, voorustega.

1. novembril kell 13.30 - 15
õnnelikest inim- ja töösuhetest

Meego Remmel on eesti vaimulik, eetika õppejõud, pastoraalnõustaja, koolitaja ja kirikujuht.