Loeng Alexanderi tehnikast 12. märts


15. märtsil kell 13.30 - 15 on Elleri väikses saalis Karin Browni loeng Alexanderi tehnikast.

Kõik huvilised teretulnud!

Loengu rahastus:
Meede 1.1.8 "Õppijakeskse ja uuendusmeelse kutsehariduse arendamine ning elukestva õppe võimaluste laiendamine." 
Projekti nr: 1.1.0801.10-0034 Muusikust tegusaks ettevõtjaks. Loomemajandusklubi loomine.