Lisavastuvõtt toimub 23. augustil kell 11 05. aug

SISSEASTUMINE
Vastuvõtt põhikooli ja gümnaasiumi lõpetanutele.
23. augustil kell 11 algab vastuvõtt kõikidele vabadele õppekohtadele klassikalise muusika, pärimus- ja rütmimuusika erialadele.

Gümnaasiumi baasil vastuvõtt koorijuhi ja pilliõppe juhendaja üheaastasele jätkuõppele.