Kutsume VIII Eesti Noorte Pianistide Konkursile 15. maiVIII Eesti Noorte Pianistide Konkurss  7.-12.04.2016

Üldreeglid:

     1. Konkurss toimub H. Elleri nim. Tartu Muusikakooli Tubina saalis 7. – 12. aprillil 2016
     2.  Konkurss toimub neljas vanuserühmas ja kahes voorus
     3.  I – III vanuserühma edasipääsu II vooru otsustab žürii, IV vanuserühma        
           osavõtjatel tuleb kõigil esitada mõlema vooru kava
     4.  Kõikide voorude kavad esitatakse peast. Esitatavad teosed ei tohi korduda             
     5.  Konkursi kava ei tohi sisaldada kontserti
     6.  III vanuserühma repertuaaris on konkursiks tellitud uudisteos, mis on      
            kättesaadav konkursi http://ellerikool.wix.com/konkurss2016 ja Elleri kooli                           kodulehel www.tmk.ee alates 10.01.2016
     7.  Esinetakse tähestikulises järjekorras
     8.  Konkursi osavõtumaks 25 eurot tasuda hiljemalt 15.02.2016 arvele: 

MTÜ Elleri  Loomekeskus
Aadress: Lossi 15, Tartu, 51003
Reg nr. 80332118
IBAN: EE982200221054062886   
BIC: HABAEE2X

selgitusse lisada: konkursi  ja osaleja nimi

       9.  Konkursile registreerimise lõpptähtaeg on 15.02.2016 (postitempli kuupäev)

..........................................................................

Konkursile registreerimine:

Konkursil osalemiseks esitada hiljemalt 15.02.2016  alljärgnevad dokumendid
elektrooniliselt aadressil: pille@tmk.ee või postiga H. Elleri nim. Tartu Muusikakool, Lossi 15, Tartu 51003, märgusõna  “Konkurss”:
1.      Vormikohane avaldus
2.      Kvaliteetne foto (4x5 cm)
3.      Sünnitunnistuse, ID-kaardi või passi koopia
4.      Osavõtumaksu tasumist tõendava dokumendi koopia (vajadusel väljastab
kool arve, milleks palume pöörduda MTÜ Elleri Loomekeskuse poole ning saata vastavasisuline e-mail aadressile: tartu.elleriloomekeskus@gmail.com) 

..........................................................................

Konkursi kava:

I vanuserühm: õpilased, kes on sündinud hiljem kui 01.05.2005

I voor 6-8 minutit                                    
Teos, mis on kirjutatud                               
enne aastat 1830

Etüüd või virtuoosne pala
Eesti helilooja teos

II voor 6-8 minutit
Vaba kava

II vanuserühm: õpilased, kes on sündinud hiljem kui 01.05.2002

I voor 10-15 minutit                                              
Klassikaline suurvorm                               
Etüüd või virtuoosne pala                         
Teos, mis on kirjutatud hiljem kui 1990. aastal

II voor 10-15 minutit
Polüfooniline teos
Vaba kava

III vanuserühm: õpilased, kes on sündinud hiljem kui 01.05.1999

I voor 12-15 minutit                                          
Konkursiks loodud uudisteos                
Suurvorm                                                  
Etüüd või virtuoosne pala

II voor 15-20 minutit
Polüfooniline teos
Vaba kava

IV vanuserühm:  õpilased, kes on sündinud hiljem kui 01.05.1995 ja/või õpivad muusikakooli keskastmes

I voor 15 minutit                                     
Vaba kava         

II voor 15-20 minutit        
Vaba kava

..................................................................

Info: Pille Taniloo +372 5662 0912

Konkursi koduleht >>