Koolimaja lahtioleku ajad seoses eelseisvate pühadega 17. veebr

23. veebruaril 7.30 – 20.00

24., 25. veebruaril 9.00 – 17.00

26. veebruaril 10.00 – 19.00