Kooliaasta 2012/2013 lõpetamine 10. juuni


1. Tunniplaanijärgne õppetöö lõpeb vastavalt õppenädalate arvule hiljemalt reedel, 07. 06. 2013! Selleks ajaks peaks olema enamikus ainetes ka arvestused toimunud.

2. Üleminekueksamite plaan kursuste kaupa on välja pandud teadetetahvlitele ja kooli kodulehele!

3. Järelvastamisi ja arvestusi on kokkuleppel õpetajatega võimalik teha veel kuni 20. juunini!

4. Kõik peale 20. juunit sooritamata arvestused/eksamid loetakse võlgnevusteks ning võlglased järgmisel semestril õppetoetusi ei saa!!

5. Kui kellelgi on mõjuvaid põhjusi sessiooni pikenduse taotlemiseks (haigestumine, pikemaajaline ärasõit sessioon eel või ajal vms), tuleb enne õppenõukogu teha õppeosakonnas vastav avaldus (haigestumise puhul lisada arstitõend)! Avalduses peavad olema kirjas ained, milles pikendust taotletakse ning põhjus(ed), mille tõttu ei olnud võimalik arvestusi/eksameid õigeaegselt sooritada. Selle võib saata ka meiliga aadressile ain@tmk.ee

Mõjuva põhjuse korral säilib õpilasel õigus õppetoetusele!

6. Kevadiste õppevõlgnevuste likvideerimine toimub  sügissemestri kahel esimesel õppenädalal (järelsessioon)!

7. Uus 2013/14. õppeaasta algab esmaspäeval, 26. augustil kell 11 avaaktusega TÜ Ajaloomuuseumis Toomel!

EDUKAT ÕPPEAASTA LÕPPU KÕIGILE!!

 

10.06. 2013                                                                 

Õppejuht