Klaveriõpetajate metoodikapäevad 12.-13. november 26. okt


Õppejõud Lauri Väinmaa
Koht - Heino Elleri nim. Tartu Muusikakool

12. november kell 10-17
lahtised meistriklassid, kuhu iga osaleja saab kaasa võtta oma õpilase
13. november kell 10-13.30
Lahtised meistriklassid Elleri Muusikakooli õpilastega

Palun registreerida hiljemalt 5. novembriks aadressil taimi@tmk.ee
Kirjuta: osaleja nimi, kool, õpilase nimi, õpilase vanus, teos, mida õpilane mängib.

Kutseõppeasutustes toimuvaid täiskasvanute tööalase koolituse kursuseid rahastatakse ESF programmist „Täiskasvanute tööalane koolitus ja arendustegevused“ http://www.hm.ee/index.php?popup=download&id=9798 (kinnitatud haridus- ja teadusministri 6. veebruari 2009. aasta käskkirjaga nr 75).