Info seoses semestri lõpetamisega 01. dets


1. Järgneval neljal nädalal toimuvad koolis arvestused ja mõnedel erialadel ka eksamid (vt eraldi plaani). Tavatunniplaan kehtib kuni 16. detsembrini k. a. (kuigi ka viimasel nädalal võib õpetaja varasemaid aegu ja klasse kasutada)!

2. Kõik üldharidusained peavad olema tehtud hiljemalt reedeks, 16. detsembriks, ülejäänud ained hiljemalt kolmapäevaks, 21. detsembriks!! Kõik järelvastamised toimuvad kokkuleppel vastava aine õpetajaga ja ei tohi segada eriala- arvestuste ja eksamite sooritamist!

3. Õpilased, kes soovivad mõjuvatel põhjustel (haigestumine, õppetööst pikem eemalviibimine, muud erakorralisel põhjused) saada sessiooni pikendust kuni järelsessiooni lõpuni (22.01.2012), peavad esitama kantseleisse vastavasisulise  avalduse hiljemalt 21. detsembriks!!

4. Eksamite-arvestuste tulemused kannab õpetaja päevikusse ja hindamislehtedele. Õpilased saavad oma õppetulemusi jälgida kooli õppeinfosüsteemist.

5. Noorteosakonna õppetöö lõpeb neljapäeval, 15. detsembril TÜ aulas kell 17 toimuva kontsertiga, mille järel saavad kõik õpilased klassitunnistuse!

6. KOOLI ÕPPENÕUKOGU koos kokkuvõtetega õppetööst on neljapäeval, 22.12 kell 12 Elleri saalis!!

7. Kevadsemester algab esmaspäeval, 9. jaanuaril 2012 vastavalt uue semestri tunniplaanile (avaldatakse ka kooli kodulehel !)
 
Edukat semestrilõppu kõigile!!

24.11.2011
Ain Tarro
Õppejuht