III N. Rimski-Korsakovi nim. rahvusvaheline puhkpilliansamblite konkurss Peterburis 21. nov17.-20. novembrini toimus Peterburis N. Rimski-Korsakovi nim. konservatooriumis kolmas rahvusvaheline konkurss puhkpilliansamblitele. Konkurss toimus ühes vanusegrupis kuni 35-aastastele muusikutele. Osa võttis 22 ansamblit Venemaalt, Eestist, Saksamaalt ja Prantsusmaalt. Esinesid peamiselt tudengid Venemaa (St. Peterburg, Moskva, Kaasan jt) juhtivatest muusikakõrgkoolidest, aga ka juba professionaalsed muusikud ning vähesel määral ka keskastme muusikaõppurid.

Eestit esindasid neli ansamblit: Eesti Noorte Brassi tentett (Elleri muusikakooli ja Tallinna muusikakeskkooli õpilastest koosnev ansambel, juhendaja Priit Sonn); Aavo Otsa trompetiklassi tentett (EMTA ja Muusikakeskkooli trompetistid);  EMTA Brassansambel (juhendaja A.Ots) ning brass-septett Brassical (juhendaja M. Kallip). Konkursi teise vooru pääsesid Eestist trompetiansambel ning Brassical, trompetiansambel pälvis kokkuvõtteks ka II preemia (60000 rubla). Brassicali hinnati diplomi vääriliseks. Eesti Noorte Brassi kui konkursi noorima koosseisuga ansamblit kiideti puhta intonatsiooni ning väga hea koosmängu eest ning premeeriti I voorus ainsa ansamblina diplomiga. Konkursi peapreemia ning 100000 rubla omistati Venemaa ja Prantsusmaa muusikutest koosnevale puupillikvintetile Natus Vincere.

Täname õpilasi, kes esindasid meie kooli niivõrd kõrgetasemelises konkurentsis: Mait Peterson, Aap Kirsel, Magnus Leopard, Imre leopard, Jüri Jõul, Siim Barkala, vilistlased Mihkel Kallip, Lauri Levistu ja Priit Rusalepp.