II Villem Kapi nim. heliloomingu konkurss Suure-Jaanis 15. veebr


Reglement  
1. Konkurss toimub kahes kategoorias (vanuserühmas):  kuni 18-aastased ja üle 18-aastased (seisuga 18.06.2014).  
2. Konkursil osalemiseks tuleb kirjutada soololaul klaveri saatel Hando Runneli  tekstile ligikaudse pikkusega kolm minutit.  
3. Konkurss koosneb kahest voorust. Esimeses voorus valib žürii esitatud  noodimaterjali põhjal välja kuni kümme võistlustööd mõlemas kategoorias. Teises  voorus, mis toimub Suure-Jaanis 18. juunil 2014, kantakse võistlustööd ette ning  see on publikule avatud.  
4. Korraldajad võtavad teise vooru pääsenud võistlustööde autoritega ühendust  hiljemalt 15. maiks 2014. Autorite ülesandeks jääb võistlustööde esitajate leidmine.  Äärmise vajaduse korral osutavad korraldajad selles küsimuses abi. 
5. Preemiad:  Žürii annab mõlemas kategoorias välja kolm laureaaditiitlit, millega kaasneb  rahaline preemia. Žüriil on õigus preemiaid ümber jaotada, anda välja diplomeid ja  eripreemiaid.  
6. Žürii otsus on lõplik.  
7. Konkursil osalemiseks tuleb saata vabas vormis sooviavaldus ning võistlustöö  noot hiljemalt 1. maiks 2014 e-posti aadressil martti@ema.edu.ee.  Sooviavaldus peab sisaldama osaleja nime, vanust ja kontaktandmeid, võistlustöö  peab olema vormistatud pdf-failina.  
8. Konkursil osalemine on tasuta. Osalejad ja esitajad katavad ise kõik konkursiga  seotud transpordi- ja majutuskulud.  
9. Konkursi korraldajatel on õigus teha konkursist audio- ja videosalvestusi.        

Korraldajate nimel  Martti Raide  
56494465  
martti@ema.edu.ee