Hull koormus! Kahes koolis rabavad noored maksimalistid sundisid riigi ja linna tegudele 13. märts

ÜHISÕPE
11. märtsi Õhtulehe kaanelugu räägib Elleri ja Poska koolide uuest ühisõppest. Avaldame alljärgnevalt artikli tervikuna.
.....................................................................................
 
Iga hommik algab Karoliinale, Loole ja Joonatanile tõsise koolipäevaga Jaan Poska gümnaasiumis, siis väike matk üle Toomemäe ning algab teine koolipäev Elleri koolis. Koju jõuavad nad õhtul alles pärast kella üheksat.

Samasugune päevakava on veel 33 noorel tartlasel, kes õpivad nii gümnaasiumis kui ka Elleri muusikakoolis.

"Olen need koolid valinud ja ma teen seda vabatahtlikult. Mulle meeldib mõlemas koolis ja minu ümber on hea seltskond," räägib Tartu Jaan Poska gümnaasiumi 10. klassi ja Heino Elleri nimelise Tartu muusikakooli õpilane Karoliina Lorenz.

KAHES KOOLIS KORRAGA: Karoliina Lorenz (pildil vasakul), Loo Arukask ja Joonatan Ants Laidus hoiavad tulevikuks kõik uksed avatuna. (ALDO LUUD)

Samasugused maksimalistid on Loo Arukask ja Joonatan Ants Laidus, kes õpivad samades koolides ja on kaaslasega igati nõus.

"Me ise ei saa arugi, et koormus suur oleks," rääkis Loo, kes on juba 12. klassi õpilane. "Täiskasvanud küll küsivad, kuidas ma jõuan. Aga harjumus on sees. Sai käidud lastemuusikakoolis ning pikad päevad olid juba põhikooli ajal."

"Sõpradega kohtumiseks aega ikka leiab, aga mingi muu hobiga enam tegelda küll ei jõua," hindas Joonatan oma võimalusi.

"Füüsiliselt ehk jõuakski, kuid vaim väsib ära. Aga kõik, mis ma õpin, on ajule treening, täpselt samamoodi nagu hantliharjutused kasvatavad musklit."

Muusikud ühte klassi

"Meil on plaan sügisel luua Elleri koolis muusikat õppivatest noortest omaette õpirühm," ütles Jaan Poska gümnaasiumi direktor Helmer Jõgi. "Sel moel saame meie arvestada oma ainete ja tundidega ning Elleri kool oma kavadega."

Suures plaanis ongi tegu logistilise ülesandega, kus õpilaste koormus jaotatakse optimaalselt kahe kooli vahel. Kolme aasta pärast lõpetades saavad noored koolist kaks diplomit – gümnaasiumi lõputunnistuse ja muusikalise kutsehariduse tunnistuse.

"Idee kasvas välja vajadusest," ütles Heino Elleri nimelise Tartu muusikakooli direktor Kadri Leivategija.

"Vaatasime mõne aasta jagu statistikat ja kahes koolis korraga õppivatest noortest 40 protsenti jätab ühe kooli pooleli." Katkestajatest on kahju, sest kahes koolis korraga rabajate tase on hea – nende põhikooli keskmine hinne on 4,8.


KOOLIPAPA KUTSUB GÜMNAASIUMI: Helmer Jõgi arvates sobivad loovained hästi gümnaasiumi ja järgmisena võib koostöö idanema hakata Tartu kunstikooliga. (TEET MALSROOS)

"Noorte õpimotivatsioon on kõrge," rääkis Jõgi. "Aga koormus on ikka päris meeletu." Oma praktikast on tal meenutada üks kurb näide, kus neiu ei pidanud mahvile vastu ja pooleli jäid õpingud nii Poska kui ka Elleri koolis.

Kaks kooli panevad koostöös kokku tunniplaani, nii et noored saavad omandada Poskas põhiained ja õppida Elleri koolis muusikat. Võimalusi on siin palju – kas hommikul erialatund Elleris ja siis koolipäev Poskas või jääb nädalas mõni päev tervenisti muusikale.

Õppekava kohandub õpilastega

Gümnaasiumi lõpetamiseks on vaja läbida 96 kursust, millest 75 on riikliku õppekava kohaselt kohustuslikud. Need kursused saavad noored Poska koolist.

Ülejäänud 21 kursust võivad seostuda muusikaga, neid õpetab Elleri kool, aga arvestab Poska kool. Näiteks esimese võõrkeele annab Poska kool, aga muusikutele olulist itaalia keelt õpivad noored Elleri koolis.

Teine selge kokkuhoiukoht on uurimustöö, mis üheaegselt kahes koolis õppivatele noortele on ajapuudusel suurim komistuskivi. Jõgi sõnul on lahendus olemas: Poska kool annaks noortele teoreetilised teadmised uurimistöö koostamise ja vormistamise kohta, teema saaksid aga nad valida muusika poolelt.

"Praegu on erinevus üldkeskhariduse ja kutsekeskhariduse vahel ikka meeletu," selgitas Jõgi. Võrreldes tavalise gümnaasiumiga õpivad kutsekooli noored üldaineid kaks korda väiksemas mahus. Seetõttu on kutsekooli lõpetajal ükskõik millisesse kõrgkooli pääsemine keeruline, et mitte öelda võimatu.

"Kool peab ühiskonnaga kaasas käima või ühiskonnast isegi ees käima," on Jõgi veendunud.

"Meil on praegu võimalus pakkuda noortele valikuid ja mida rohkem neid on, seda parem. Gümnaasium on enese avastamise aeg, siin saab paljud asjad ära proovida, kõik kindlasti ei sobi, aga siis on see vähemalt ära katsetatud."

Ei ole nooremate peale kade

"Kahes koolis õppides saab olla mitmekülgne," arutles Loo. "Ma ei tea veel, kas ma hakkan muusikaga professionaalselt tegelema. Võib-olla lähen hoopis ülikooli täiesti teist eriala õppima, mul on kõik valikud alles."

Joonatan kinnitas, et tal on väga palju tuttavaid – kahes koolis on ju erinev seltskond. "Kui muusikud pannakse ühte klassi kokku, siis neil jääbki ainult muusikute ringkond.

Kuid loomulikult on järgmistel noortel lihtsam, kui kattuvaid õppeaineid enam ei ole. Kahe kooli kava mind kadedaks ei tee, kuid ma arvan, et muusikaklassi noored saavad tavaharidusest ainult minimaalse.

Minul ei ole praegu sellist tunnet, et ma millestki ilma jääksin, tulen kõigega toime," kinnitas Joonatan.

Ministeerium ja linn toetavad

Haridusministeerium peab kahe Tartu kooli algatust igati järgimisväärseks. "Algselt oli koolidel soov teha ühine õppekava, kuid seadused seda praegu ei võimalda," ütles haridus- ja teadusministeeriumi kutsehariduse osakonna juhataja Helen Põllo.

"Nad korraldavad õppetöö oma ühiste õpilaste jaoks säästlikumaks ja koostöö arenemine kahe koolitüübi vahel on igati tervitatav."


RIIK VAJAB HARITUD MUUSIKUID: Kadri Leivategija tahab rohkem gümnaasiumiõppureid siduda Elleri muusikakooliga. (ALDO LUUD)

Kahe kooli koostöö tsementeerivad Tartu linn kui Poska kooli omanik ja haridusministeerium kui Elleri kooli omanik järgmisel nädalal sõlmitava koostööleppega.

"Sellest kavast võidavad kõik," ütles Kadri Leivategija. Kui andekamad ja suurema õpivõimega noored hakkavad kutsehariduse poole vaatama, suureneb kutsehariduse populaarsus; muusikaringkonnad saavad suurepärase haridusega järelkasvu; üldhariduskoolides suureneb valikainete hulk ja õpilaste oskused muutuvad mitmekesisemaks, loetles Leivategija vaid mõningaid plusse.

Samamoodi võiksid talitada koolid ükskõik kus Eestis. Jaan Poska gümnaasiumi direktor Helmer Jõgi pakuks esmalt oma koolis õppimise võimalust Tartu kunstikooli õpilastele, sest loovainete sidumine üldharidusega on lihtsam.

"Tavaliselt on nii, et alttulevad algatused tapetakse, ülalttulevad algatused tõugatakse, kuid praegu on kõik asjast huvitatud," võttis Jõgi teema kokku.

Asso Ladva

Õhtuleht 11. märts 2017

Allikas: http://www.ohtuleht.ee/792608/hull-koormus-kahes-koolis-rabavad-noored-maksimalistid-sundisid-riigi-ja-linna-tegudele