Ettevalmistuskursused sisseastujatele 15. veebr


Kursuste eesmärk on valmistada kooli sisseastujaid ette kevadisteks sisseastumiseksamiteks nii erialas kui solfedžos. Koolitus toimub 2 korda kuus 

laupäeviti Elleri koolis järgmistel kuupäevadel:    

L 12.03 
L 26.03 
L 09.04 
L 23.04 
L 07.05 
L 21.05 
  

Igal eelnimetatud laupäeval kell 12 toimuvad solfedžo paaristunnid (õp. Mariell  
Piispea, klass A216).    

Nii enne kui pärast solfedžot on võimalik teha eriala konsultatsioone kokkuleppel vastava eriala õpetajaga.    

Kursused on tasulised! Osalustasud on järgmised: 
Solfedžo (12 t.) 6 korral – 22 eurot 
Solfedžo (12 t.) + eriala (6 t.) kokku 6 korral - 100 eurot 
Üks erialatund (45 min.) - 13 eurot 
  
Tasuda saab MTÜ Eramuusikakool Ardente arvele:  
EE 8310 102 201 978 43225     
Ära märkida maksja nimi ning aine(d), mille tundide eest tasutakse.    
NB! Kursustel osalemise tasu peab olema makstud hiljemalt 11. märtsiks 2016!   

Registreeri ennast kursustele siin>