Tublimad VII Eesti Noorte Pianistide Konkursil 19. apr


VII Eesti Noorte Pianistide Konkursil saavutasid silmapaistvaid tulemusi:

Keskmine rühm
II koht EVA LOTTA LEPP õp. K. Leivategija

Vanem rühm
II koht ALGIS  PAULJUKAITIS õp. K. Leivategija, dots. L. Väinmaa
III koht ARNO  GABRIEL HUMAL õp. P. Taniloo, dots. L. Väinmaa

Eripreemia Alo Põldmäe teose "Ääri mööda" esitamise eest
ALGIS PAULJUKAITIS
õp. Kadri Leivategija, dots. Lauri Väinmaa

Eripreemia Rene Eespere teose "Alter ego" esitamise eest 
ARNO GABRIEL HUMAL
õp. Pille Taniloo, dots. Lauri Väinmaa


Õnnitleme!