Elleri kooli orel alustas noorenduskuuri 08. sept


Elleri kooli 1982. aastal Eesti meistri Hardo Kriisa ehitatud orel läbis 2-päevase hooldusprotsessi, kus kõrvaldati olulised õhulekked, suuremad elektrisüsteemi vead ja tehti esmane üldhäälestus. See oli esimene osa oreli põhjalikust noorenduskuurist, mille jätku ja lõpetamist ootame 2017.a.jaanuari alguses.

Tööd teostas kogenud orelimeister Olev Kents ja teda abistas oreliõpetaja Urmas Taniloo. Juba praegu kõlab meie orel tuduvalt puhtamalt ja enam ei ole õhupuudusest tingitud häälestusvigu. 

Ootame uusi õppijaid nii oreli erialale kui ka valik-oreli ja valik-koraali saatmise tundidesse.