Eesti Kultuurkapitali pedagoogistipendium Reet Metsale 16. aug


Eesti Kultuurkapitali pedagoogistipendiumi pälvis meie kooli tšelloõpetaja Reet Mets.
Äsjaloodud stipendiumi eesmärgiks on tunnustada muusikaalase hariduse jätkusuutlikku õpetamist ning väärtustada süvamuusika õpetamist. Stipendium antakse pikaajalise tulemusliku töö eest.

Õnnitleme!