Stardib teine ettevõtluslaager 05. jaan

13. - 14. jaanuaril 2012 stardib Elleri kooli õpilaste teine ettevõtluslaager 24h Camp II Uhti ateljees.

Vaata lähemalt siit>

Registreerimine 9. jaanuarini siin>

Ettevõtlusööpäeva laager ehk 24h Camp on koolitus, mille käigus tehakse 5-9 liikmelistes gruppides 24 tunni jooksul läbi ettevõtte loomine, alustades äriidee välja- töötamisest ja lõpetades oma idee „investoritele“ mahamüümisega. Laager toimub koostöös MTÜ-ga Sent. Laager on osa Euroopa Sotsiaalfondi meetme "Õppijakeskse ja uuendusmeelse kutsehariduse arendamine ning elukestva õppe võimaluste laiendamine" projektist "Muusikust tegusaks ettevõtjaks - Loomemajandusklubi loomine".