Noorteosakonna õpilaste vastuvõtu tulemused 08. juuni


1. Vastu võtta  noorteosakonna 1. klassi järgmised õpilased:
Klaveri eriala
1. Elisabeth Herta Laht         
2. Mauris Mäesepp                
3. Madli Olbrei                     
4. Karina Olonen                  
5. Gloria Palm                       
6. Rhianna-Mai Tenson        
 
Keelpillide eriala
1. Mihkel Kivastik  (viiul)     
2. Loviise Laht                      
3. Richard Laht  (tšello)        
4. Maarja-Liis Nurja              
5. Irina Petrova                     
6. Kasper-Eke Raju  (tšello)  
7. Harold Rees                      
8. Indrek Roosaar                 
9. Toomas Hendrik Sütt       
10. Erin Emilia Viira             
 
Puhkpillide eriala
1. Marta Altroff  (flööt)        
2. Mehis Mikelsaar  (saksofon)  
3. Oskar Nõmm (tromboon)        
4. Paula Russak (flööt)          
 
Löökpillide eriala
1. Mattias Tani                      
 
Kandle eriala
1. Viola Viia Aabloo             
 
Kitarri eriala
1. Karl Andres Linnas           
2. Hendrik Muld                   
3. Karl L. Saar                       
4. Kris Sirk                            
 
2. Lisavastuvõtu tulemusena võtta vastu noorteosakonda järgmised õpilased:
 
1. Geir Kudu – klaveri eriala 9. klassi
2. Imre Nõmm – klaveri eriala 4. klassi        
3. Tuule Tars – klaveri eriala  8. klassi
4. Marta Külaots –  viiuli eriala 8. klassi
5. Rebekka Soosaar – viiuli eriala 3. klassi
6. Teele Tars – viiuli eriala 8. klassi
7. Kristofer- Mirko Raju – flöödi eriala 2. klassi
8. Anna Talas – flöödi eriala 8. klassi
9. Helemai Semjonov – löökpilli eriala 2. klassi
10. Osvald Nigola – löökpilli eriala 3. klassi

11. Art Villem Adojaan – akordioni eriala 8. klassi
12. Georg Orr - akordioni eriala 8. klassi
13. Karel Markus Kangur – akordioni eriala 2. klassi

 
3. Võtta õppima Tulevikumuusiku arenguprogrammi järgmine õpilane:
 
Klaveri erialale
1. Mikk Kaasik - 6. klassi (õp. K. Leivategija)

Keelpillide erialale
1. Carola Kaaver – viiuli eriala 2. klass (õp. K. Eeroja- Põldoja)
2. Age- Maria Mandel – viiuli er 6. klass (õp. K. Eeroja- Põldoja)
 
Ain Tarro

õppejuht