Kitarriansamblite konkurss-festival 28. märtsil 2015 Elleri Muusikakoolis 06. jaanOodatud on kõikide Eesti muusika ja huvikoolide kitarriansamblid. 

Konkurss  toimub järgnevates kategooriates: 

  • kitarriduod 
  • kitarritriod  
  • kvartetid   
  • kvintetid ja suuremad koosseisud 
  • kammeransansamblid, mille koosseisudes on kitarr  
Reglement

Esitada tuleb kaks erineva karakteriga teost vabal valikul. 

Soovitav on üks pala esitada klassikalise muusika žanrist (süvamuusika).  

Vanuserühm 

Duo vanuserühma  määrab  koosseisu vanem mängija, kuid vanusevahe ei tohiks olla suurem kui 3 aastat.

Trios ja triost suuremates koosseisudes on määravaks keskmise vanuse printsiip (näiteks kui koosseisus on 13-aastane, 10-aastane ja 12-aastane mängija, siis loetakse koosseis 12-aastaste vanusrühma).

Ansamblis 5 ja enam instrumenti vanuselist piirangut ei ole. 

Kui enamus ansamblist on nooremad kui 10 aastat, on see noorema vanuserühma ansambel. Suurem vanusevahe kui 3 aastat on mittesoovitav. 

Vanust arvestatakse konkursi toimumispäeva seisuga.  

Osalustasu koosseisu kohta on 20 €. Kui ühest koolist osaleb rohkem kui üks koosseis, siis on osalustasu koosseisu kohta 15 €. 

Žürii tööd koordineerib Tiit Peterson. 

Osavõtuks palume registreerida hiljemalt  20. märtsiks 2015, saates andmed taimi@tmk.ee 

1. kool  

2. ansambli liikmete nimed ja isikukoodid 

3. kava 

4. kava kestus 

5. õpetaja nimi   

Ajakava avaldame 23. märtsil. 

Küsimuste korral palume pöörduda: Peep Peterson tel. 5205613 petersonpeep@gmail.com