Kutse D. O. Wirkhausile pühendatud noorte puhkpillimängijate konkursile 28. märts

David Otto Wirkhausile pühendatud noorte puhkpillimängijate

KONKURSI JUHEND

17.-18. oktoobril 2014 Kõrveküla Põhikooli saalis

1. Korraldajad ja eesmärk

1.1. Konkursi korraldajaks on Tartu Vallavalitsus ja Tartu Valla Muusikakool. 1.2.Konkursi eesmärgiks on * populariseerida puhkpillimuusikat * propageerida noorte seas puhkpillimängu

1.3.Võistumängimine on mõeldud Tartu ja Lõuna- Eesti regiooni (vt. Eesti Muusikakoolide Liit http://www.muusikakoolid.ee/index.php?valik=sisu&sisutekst=5&alamsisu=24) muusikakoolide õpilastele.

2. Osavõtjad

2.1.Konkursil võivad osaleda noored puhkpillimängijad, kes on mõne Tartu või Lõuna- Eesti regiooni muusikakooli õpilaste nimekirjas, mahuvad vanusepiiridesse ning kelle esitus vastab konkursi juhendile.

2.2. Osalejad on jaotatud vanusegruppidesse (vanus kehtib konkursipäeval):

kuni 10 aastased (kaasa arvatud), kava pikkus kuni 4 min

11- 12 aastased, kava pikkus kuni 5 min 13-14 aastased, kava pikkus kuni 6 min

15-16 aastased, kava pikkus kuni 8 min 17 aastased ja vanemad, kava pikkus kuni 10 min

2.3. Osalejad on jagatud järgmistesse pillirühmadesse:

Plokkflöödid

Flöödid

Oboed ja fagotid

Klarnetid

Saksofonid

Trompetid

Metsasarved

Madalad vaskpillid (aldid, eufooniumid, tromboonid, tuubad)

Löökpillid

2.3.Iga muusikakool tohib välja panna kuni 3 osalejat puupillide pilli- ja vanuserühma kohta (nt. 3 flööti kuni 10 aastased, 3 flööti 11-12 aastased jne.). Piirang ei kehti vask- ja löökpillidele.

3.Repertuaar

3.1. Esineja valmistab ette 2 erineva karakteriga muusikapala, millest üks on Eesti helilooja looming. Lubatud on ka rahvalaulud- ja viisid, igasugused seaded ja arranžeeringud.

3.2. Kava esitatakse peast.

3.3.Kava esitatakse klaveri (kitarri või mõne muu instrumendi) saatel või soolonumbrina, saade helikandjatelt ei ole lubatud.

4.Žürii

4.1.Võistlust hindab elukutselistest muusikutest ja (või) õpetajatest koosnev žürii.

4.2. Hinnatakse esineja muusikalisi oskusi ja lavakultuuri.

4.3. Pillirühmi hinnatakse eraldi ja vanusegruppide kaupa, žüriil on õigus osalejate vähesuse tõttu mõnes pilli- või vanurerühmas teha hindamisel muudatusi. 4.4.Hindamine toimub 25 palli süsteemis. Parim selgub aritmeetilise liitmise tulemusena. Žüriile jääb õigus hindamissüsteemi muuta.

5.Konkursi ajakava, autasustamine ja lõppkontsert

5.1. Konkursi lõplik ajakava selgub peale osalejate registreerumist, hiljemalt 3.-ndaks oktoobriks 2014.

5.2. Konkursi esimesel päeval, 17.oktoobril algusega 10.00 esinevad kõik puupillid, võitjad ja lõppkontserdil esinejad tehakse teatavaks päeva lõpus, toimub autasustamine.

5.3. Konkursi teisel päeval, 18. oktoobril algusega kell 10.00 esineval vaskpillid ja löökpillid, konkursi lõppedes toimub autasustamine.

5.4.Lõppkontsert 18.oktoobril kell 17.00 on pühendatud Väägvere Pasunakoori 175.-ndale juubelile. Kontserdil astuvad üles konkursil I koha saanud õpilased ning Väägvere Pasunakoor.

6. Registreerumine

6.1. Osalejad registreeruvad hiljemalt 1.oktoobriks 2014 (kaasa arvatud) meiliaadressil tvmkool@gmail.com

6.2. Registeerumisel palume ära märkida: õpilase nimi, pill, vanus konkursipäeval, õpetaja ja kontsertmeister, palade helilooja ja pealkiri ning kava pikkus minutites. 6.3. Konkursi osavõtumaks 10 EUR-i õpilase kohta tuleb kanda 1.oktoobriks 2014 Tartu Vallavalitsuse arveldusarvele EE232200221031405424 või EE441010102017096005. Makse selgitusse palume märkida õpilase nime ning märgusõna Wirkhaus.

KOHTUMISENI KÕRVEKÜLAS!

Küsimused ja ettepanekud on oodatud meiliaadressile tvmkool@gmail.com või telefonile 55609069 (Priit Sonn).

Palve! Et meil konkurss ei saaks ülerahvastatud, korraldage ise koolisiseseid eelvoore ning tooge välja parimad!

Konkursi korraldaja Priit Sonn