Tallinna ülikoolis toimub kunstikasvatuskonverents 28. märts


24. ja 25. aprillil toimub Tallinna ülikoolis konverents CFMAE14 “Muusika- ja kunstikasvatus muutumises”. Tänavune on juba kümnes, juubelikonverents. Alates 2004. aastast peeti üritust nime all “Muusikakasvatus muutumises”, 2014. aastal muutus konverentsi nimi ja kontseptsioon: “Muusika- ja kunstikasvatus muutumises”.CFMAE14 viib kokku teadlasi, õpetajaid ja kunstnikke üle maailma, et kaardistada, edendada ja genereerida ideid kunsti ja kunstikasvatuse vallas. Konverentsi peateemaks on seekord kommunikatsioon ja protsessid. Laiemas tähenduses viitab kommunikatsioon sellele, kuidas me kultuuriliselt, sotsiaalselt, verbaalselt/visuaalselt või kehaliselt suhtleme, mis omakorda väljendub erinevates muusika- ja kunstitegevustes. Konverentsi eesmärk on tõsta esile kommunikatsiooni olulisust kasvatuses ja sellega seotud aladel ning genereerida ideid, kuidas suurendatud tähelepanu protsessuaalsetele aspektidele võib parandada meie igapäevapraktikat.

Konverentsinädalal toimuvad rahvusvaheliste lektoritega muusikapsühholoogia, muusikaimprovisatsiooni ja e-õppe kursused. Konverentsile eelneb rahvusvaheline sümpoosium, mis keskendub teadusajakirjade toimetamisele ja väljaandmisele ning on pühendatud The Music Educators Journal 100 aasta juubelile. Samuti toimub Riho Pätsi 115. sünniaastapäevale pühendatud sümpoosium ning IV õpetajakoolituse seminar. Konverentsi lõpptseremoonial kuulutatakse välja koolinoortele suunatud esimese digitaalse heliloomingu konkursi võitjad.

Täpsem info www.tlu.ee/muusika, www.tlu.ee/CFMAE.