Eesti Rahvusliku Klaverimuuseumi tänuavaldus 28. okt

Eesti Rahvuslik Klaverimuuseum
28.10.2012

Austatud pr. Kadri Leivategija ja H. Elleri-nim Tartu Muusikakooli pere! 
 
Eesti Rahvuslik Klaverimuuseum on väga tänulik Elleri Muusikakoolile osalemise eest Tasku keskuses toimunud  klaverifestivalil „Tartu vaim ja klaver”. 
6. oktoobril 2012 Tasku keskuse aatriumis toimunud non-stop  klaverimuusika programm oli sisukas ja vaheldusrikas ning hea hooga läbi viidud.  
Palju tänu kõikidele osalenud õpilastele, nende õpetajatele ja kogu koolile tõsise suhtumise ja siira  kaasaelamise eest. 
Toreda kava koostas klaveriosakonna juhataja Ruth Ernstson. Temale samuti palju tänu. 
 
Eesti Rahvusliku Klaverimuuseumi nimel Alo Põldmäe, 
muuseumi juhatuse esimees