Announcing the first Winter Academy of Chamber Music 28. detsThe first Winter Academy of Chamber Music takes place at Heino Eller Tartu Music College 13–15 February 2015. The festival is aimed at students of secondary education, from ages 15 to 22, to develop their skills as musicians in ensembles.

We invite classical chamber music groups (except for piano duos), also quartets and singing ensembles. Every group is expected to prepare a programme (20–30 minutes) for the master class.

Other events, such as chamber music concerts, discussions etc. will also take place during the festival. The use of illustrators in ensembles is allowed. The choice of repertoire is free.

Please register by 19 January 2015 with Mrs. Pille Taniloo at pille.taniloo@gmail.com

The participation fee is €30 per group and should be paid by 19 January 2015.

Payee: 

MTÜ Elleri Loomekeskus 

IBAN: EE982200221054062886 

BIC: HABAEE2X 

Address: Lossi 15, Tartu, 51003, Estonia 

Reg. no. 80332118 

................................................................................................

Kuulutame välja esimese kammermuusika talveakadeemia

Festival-talveakadeemia toimub 13.–15. veebruaril 2015 Tartus, Heino Elleri nimelises muusikakoolis. Festival on suunatud keskastme õpilaste (vanuses 15–22) ansamblilise tegevuse arendamiseks.

Ootame osalema klassikalisi kammeransamblikoosseise (v.a. klaveriduo), ka kvartette ja lauluansambleid. Palume igal ansamblil ette valmistada 20–30 minutiline programm meistriklassis osalemiseks.

Festivali raames toimuvad mitmed kammermuusika kontserdid, vestlusringid ja muud teemakohased sündmused. Ansambli koosseisus võib kasutada illustraatoreid. Repertuaari valik on vaba.

Osalemisest palume teatada hiljemalt 19. jaanuariks 2015, aadressil pille.taniloo@gmail.com

Osavõtutasu, 30 eurot ansambli kohta, ootame hiljemalt 19. jaanuariks 2015.

Saaja rekvisiidid:

MTÜ Elleri Loomekeskus

IBAN: EE982200221054062886

Aadress: Lossi 15, Tartu, 51003

Reg nr 80332118