Aasta viimane konkurss oli meie õpilastele edukas 18. dets

KONKURSID KLAVER
Ilmselt selle aasta viimane jõukatsumine meie õpilastele oli keskastme muusikakoolide vaheline noorte pianistide konkurss 15.–16. detsembril Otsa-koolis. See oli viimaste aastate kammerlikem osavõtjate arvu poolest, kuid konkursipäevade suhteline lühidus ei andnud tagasilööke mängukvaliteedis - nii võttis oma lõpukõnes konkursi kokku Elleri-kooli õpetaja Tanel Joamets. Kokku osales konkursil 28 mängijat, neist 9 TMKK-st, 12 Otsakoolist ning 7 Elleri-koolist. Kõige osavõturohkem vanuserühm oli 9. klass ja I kursus, kus esines 13 pianisti. Žüriis hindasid noori pianiste Piret Habak (TMKK), Tanel Joamets (Elleri Muusikakool) ja Kadri-Ann Sumera (Otsa Muusikakool). Järgmise koolidevahelise konkursi korraldaja on TMKK klaveriosakond.

Meie õpilaste tulemused:

I kursus ja IX klass
Diplom
Kertu Täht (õp Tanel Joamets)
Ergutuspreemia
Anu Jaagosild (õp. Pille Taniloo)

III kursus ja XI klass
I koht
Eva Lotta Lepp (õp. Jaan Kapp)
III koht
Liisa-Maria Marrandi (õp Tanel Joamets)

XII klass ja IV kursus
III koht
Anu Sihv (õp Jaan Kapp)
Diplom
Carolin Karo (õp. Pille Taniloo)

Palju õnne!

 
I koha omanik Eva Lotta Lepp