Heino Elleri nim. Tartu Muusikakooli nõunike kogu

Kinnitatud haridus- ja teadusministri 24. novembri 2015. a. käskkirjaga nr 1.1-2/15/444 "Heino Elleri nimelise Tartu Muusikakooli nõukogu moodustamine".

Ülle Laas - Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja, Haridus- ja Teadusministeeriumi kutse- ja täiskasvanuhariduse osakonna peaekspert. Kontakt: ulle.laas@hm.ee

Marleen Viidul - Tartu Linnavalitsuse esindaja, Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna juhataja. Kontakt: Marleen.Viidul@raad.tartu.ee

Jane Väli - Eesti Töötukassa esindaja, Eesti Töötukassa Tartumaa osakonna juhataja. Kontakt: jane.vali@tootukassa.ee   

Peep Lassmann - Eesti Muusikanõukogu esindaja, Eesti Muusikanõukogu juhatuse liige, Eesti Klaveriõpetajate Ühingu liige, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rektor. Kontakt: peep@ema.edu.ee  

Henry-David Varema - Eesti Muusikanõukogu esindaja, Eesti Interpreetide Liidu liige, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia keelpilliosakonna dotsent. Kontakt: henryvarema@hotmail.com

Toomas Peterson - Eesti Teatriliidu esindaja, SA Teater Vanemuine juht. Kontakt: toomas@vanemuine.ee

Margus Pärtlas, esimees - Rahvusvahelise Eduard Tubina Ühingu esindaja,  Rahvusvahelise Eduard Tubina Ühingu juhatuse liige, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia teadusprorektor. Kontakt: margus@ema.edu.ee 

Tiia Parmo - Eesti Muusikakoolilde Liidu esindaja, Eesti Muusikakoolide Liidu juhatuse liige, Valga Muusikakooli direktor. Kontakt: tiia.parmo@valgamuusikakool.ee