Dokumendid


Avalik dokumendiregister EKIS

kasutusjuhendit vaata SIIT


Heino Elleri Muusikakooli põhimäärus 


Arengukava

 • Heino Elleri nim. Tartu Muusikakooli arengukava 2016-2020 (PDF)
 • Arengukava tegevuskava (PDF

Töökorralduse reeglid (PDF)

Privaatsuspoliitika (PDF)


Majandusaasta aruanded

 • Majandusaasta aruanne 2016 (PDF)
 • Majandusaasta aruanne 2015 (PDF)
 • Majandusaasta aruanne 2014 (PDF)
 • Majandusaasta aruanne 2013 (PDF)
 • Majandusaasta aruanne 2012 (DOC)

Õppetööga seotud dokumendid


Praktikakorraldusega seotud dokumendid

 • Õpimapp
   • Elleri e-praktikamapi täitmise juhend ÕPILASELE
   • Elleri e- praktikamapi ülevaatamise juhend ÕPETAJALE


Täienduskoolituse dokumendid


Dokumentide vormid


Toetused õpilastele

 • Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord (PDF)
 • Õpilaste sõidukulude hüvitamise kord (PDF)
 • Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord (PDF)
 • Õpilaste majutuskulude hüvitamise kord (PDF)