TARTU MUUSIKAKOOLI LÕPETAJAD - 1953 a.

1. Kurg (Kiho), Laine - laul
2. Lani, Endel - laul
3. Ora, Leo - akordion
4. Raud, Eha - laul
5. Raudsepp, Ingrid - klaver
6. Reimets, Iris - koorijuhtimine
7. Russak, Asta - koorijuhtimine
8. Saare, Ülev - klaver
9. Sarnit, Kalju - akordion
10. Songi, Karl - koorijuhtimine, akordion
11. Trass, Voldemar - laul
12. Täht, Hilja - laul
13. Vatter, Helgi - koorijuhtimine
14. Viires, Valdar - koorijuhtimineAime Karmi klaveriklass 1953. aasta kevadel: 1. reas vasakult Helga Kuus, Aime Karm, Mai Lang (Toode); seisavad Eva Lorek, Õie Mäeots, Ene Rebane (Arro), Eha Uudel (Mälksoo)