Heino Elleri Muusikakool

Heino Elleri Muusikakool on muusikalise suunaga riiklik kutseõppeasutus, olulisim muusikaõppeasutus Lõuna-Eestis.

Elleri Muusikakool on 1919. a. Eesti Helikunsti Seltsi poolt asutatud Tartu Kõrgema Muusikakooli järglane.  

Õpilaskonna saab jagada noorteosakonnas ja keskastmes õppijateks.

Elleri muusikakooli noorteosakonnas õpivad 1.-9. klassi õpilased, kes käivad paralleelselt üldhariduskoolis. Noorteosakonnas saab õppida klaverit, orelit, keelpille, klassikalist kitarri, kannelt, harfi, puhkpille, löökpille ja akordionit.

Keskastmes saab omandada haridust nii põhi- kui keskhariduse baasil. Õppeaeg on kutsekeskhariduse õppekavadel neli aastat, kutseõppe õppekavadel kolm aastat. Keskastmes saab õppida klaverit, orelit, keelpille, klassikalist kitarri, kannelt, puhkpille, löökpille, akordionit, klassikalist laulu, kooridirigeerimist, muusikateooriat, kompositsiooni, rütmimuusika instrumente ja laulu ning pärimusmuusika instrumente.  

Kool viib läbi ka täiendõpet täiskasvanutele. 

1971. aastast kannab kool Heino Elleri nime.

Heino Elleri nim. Tartu Muusikakool asub täiesti renoveeritud, kaasaegses õppehoones. 2014. aasta sügisel avati uus õppekorpus.

Muusikakool rikastab oluliselt nii Tartu kui Lõuna-Eesti muusikaelu. Õppeaasta jooksul korraldatakse ligi 100 kontserti, mis annavad õpilastele vajalikku esinemispraktikat. Samuti toimub õppeaasta jooksul neli muusikafestivali, kus peale kontsertide toimuvad ka meistrikursused ja koolitused nii kodu- kui välismaiste õpetajate juhendamisel.

Siin koolis saadud haridus on piisav, et jätkata muusikaõpinguid mistahes Euroopa muusikakõrgkoolis, kaasa arvatud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias. Samas on terve rida õpilasi, kes on edukalt sisse saanud ka mittemuusikalistesse kõrgkoolidesse (nt.TÜ, TPÜ) jne.

1997. aastal avati Elleri kooli ruumides Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Tartu filiaal, kus praegusel hetkel õpivad instrumentaalpedagoogika bakalaureuseõppe üliõpilased.

............................................................................................

Koolil on oma sümboolika:

  • logo (PDF)
  • kooli laul, sõnad ja viis Aare Allikvee (noodid JPG)
  • lipp
Elleri muusikakooli laul. Sõnad ja viis Aare Allikvee

On Tartust ja Elvast ning Otepäält hulk noormehi, neide meil koolis koos.
Nii päeval kui ööl kõlab pillihääl, ühislaul rõõmsa tuju meil loob!

Refr.: Muusika meid kokku toonud, muusika meid ühte seob,
muusika meil armsaks saanud, vallutanud mõtted ja teod.
Muusikaga ellu lä'eme koolipingist lahkudes,  
ja kui elus jälle näeme: muusikaga kohtume.

Pianist, dirigent, vapper pillimees pea meeles - sul õppimist palju ees.
Kui töö tundub raske ja vaibub hoog ühislaul jälle tuju meil loob.

Refr. ...

Võib aastaidki mööduda pingsas töös ja aeg punapalgeile kortse toob.
On juuksed sul hallid, kuid süda noor ikka meenub kuis laulis me koor.

Refr. ...

Kuula kooli laulu. Sõnad ja viis Aare Allikvee