Vastuvõtunõuded rütmimuusika erialadele


Klaver

1. Eriala eksam
  • klassikaline etüüd
  • vabalt valitud pala kas jazzi-klassikast või popmuusikast
  •  heliredelid (kuni nelja võtmemärgiga helistikud)
  • noodist lugemine
2. Solfedžo test »
 

Saksofon

1. Eriala eksam
  • kaks erineva karakteriga pala (võib kasutada fonogrammi)
  • üks tehniline etüüd
  •  heliredelid (kuni 4 võtmemärgiga helistikud)
  • noodist lugemine
2. Solfedžo test »

Löökpillid

1. Eriala eksam
  • ettevalmistatud trummietüüd (1-2 lehekülge)
  •  groov`id erinevates muusikastiilides (swing, bossanova, beat vms)
  •  noodist lugemine
2. Solfedžo test »

Laul

1. Eriala eksam
  • kaks ettevalmistatud laulu (kaasa noodid või fonogrammid oma lauludega!)
  • väike improvisatsioon kohapeal antud laulu teemal
2. Solfedžo test »

Basskitarr

1. Eriala eksam
  • kaks erineva karakteriga pala (võib kasutada fonogrammi)

  • heliredelid kahe oktaavi ulatuses (kuni nelja võtmemärgiga helistikud)

  • noodist lugemine

2. Solfedžo test »

Kitarr

1. Eriala eksam
  • kaks erineva karakteriga pala

  • akordijärgnevus kuni nelja võtmemärgiga helistikes (näitlik järgnevus C- duuris: C, C7, Cm7, Cmaj)

  • heliredelid kahe oktaavi ulatuses (kuni nelja võtmemärgiga helistikud)

  • noodist lugemine

2. Solfedžo test »

Akordion

1. Eriala eksam

  • kaks erineva karakteriga pala, võimaluse korral üks jazzi valdkonnast  

  • heliredelid (kuni nelja võtmemärgiga helistikud)

  • noodist lugemine

2. Solfedžo test »