Vastuvõtunõuded kompositsiooni ja muusikateooria erialadele

    1. Kompositsiooni eriala
        •    ükskõik millises vormis kompositsioon(id)
            o    soovitavalt esitada noot
            o    tutvustada varem kirjutatud teost/teoseid sõnaliselt või elava/salvestatud ettekande abil.
    •    kollokvium üldmuusikalistel teemadel
    •    klaveril
            o    polüfooniline vorm (nt prelüüd ja fuuga J. S. Bachi HTK-st)
            o    suurvormi osa (nt ühe Viini klassiku sonaadi osa)
            o    lehest lugemine 

        2. Solfedžo test »

    2. Muusikateooria eriala
    •    võimalusel tutvustada mõnd oma varem koostatud muusikaajaloolist või muusikateoreetilist referaati, uurimistööd vms.
    •    kollokvium üldmuusikalistel teemadel
    •    klaveril
        o    polüfooniline vorm (nt prelüüd ja fuuga J. S. Bachi HTK-st)
        o    suurvormi osa (nt ühe Viini klassiku sonaadi osa)
        o    lehest lugemine

        2. Solfedžo test »