Vastuvõtunõuded klassikalise laulu erialale


1. Eriala eksam

  • 1-2 klassikalist laulu või rahvalaul
  • 1 luuletus vabal valikul
  • 1 näitlejaetüüd antud teemal
2. Solfedžo test

Vastuvõtt klassikalise laulu ettevalmistuskursusele


Elleri muusikakooli juures tegutseb ka klassikalise laulu eriala ettevalmistuskursus, kuhu oodatakse 12. klassi õpilasi. Sisseastumiskatsed järgmiseks õppeaastaks toimuvad 25. juunil 2019. Katseteks palume ette valmistada kaks laulu. Õppimine ettevalmistuskursusel on tasuta.