Vastuvõtunõuded akordioni erialale


1. Eriala eksam

 • 3 erineva karakteriga pala (soovitavalt üks polüfooniline ja üks tehniline pala)
 • noodilugemise katse*
 • heliredelid*

2. Solfedžo test

*ei lähe eksamihinde arvestusse

.....................................

Vastuvõtunõuded klassikalise kitarri erialale


1. Eriala eksam
  • Polüfoonia: renessanss- või barokiajastu lautopala (näited: J. A. De Logy „Capriccio“ või J. Dowland  „Sick Tune“ või G. Fr. Händel „Prelude in C“)

  • Klassikalis-romantilise ajastu kitarripala (näide: M. Carcassi Valss, op. 23 nr. 9 või M. Giuliani Divertimento, op. 40 nr. 23)

  • Etüüd või karakterpala (näide: A. Carlevaro Microstudy n. 1 või F. Sor Andante, op. 44 nr. 15)

  • 20.-21. saj. heliloojate väikevorm (J. Mirtenbaum Zenamon „Bossa“ või N. Kraft „Reminiscence“)

2. Solfedžo test

.....................................

Vastuvõtunõuded kandle erialale

1. Eriala eksam
 • 1 osa suurvormist
 • polüfoonilise iseloomuga pala
 • 1 pala
 • Heliredelid (kuni 4 märgiga)
2. Solfedžo test