Vastuvõtunõuded akordioni erialale


1. Eriala eksam

  • 3 erineva karakteriga pala (soovitavalt üks polüfooniline ja üks tehniline pala)
  • noodilugemise katse*
  • heliredelid*

2. Solfedžo test

*ei lähe eksamihinde arvestusse

.....................................

Vastuvõtunõuded klassikalise kitarri erialale


1. Eriala eksam
  • 3 - 4 erineva karakteriga pala
  • 1 - 2 erinevatel mänguvõtetel põhinevat etüüdi
kava soovitav pikkus 15 min

2. Solfedžo test

.....................................

Vastuvõtunõuded kandle erialale

1. Eriala eksam
  • 1 osa suurvormist
  • 1 pala
  • 1 polüfoonilise iseloomuga pala
  • 1 etüüd
  • Heliredelid kõigis helistikes kahes oktavis, erinevates tempodes. Kolmkõlad pööretega.
2. Solfedžo test