Dokumentide esitamine

Vajalikud dokumendid:

  • Vormikohane avaldus täidetakse siin> või kooli kantseleis
  • Põhi- või keskharidust tõendava dokumendi originaal
  • Pass / sünnitunnistus / ID kaart
  • Vanema või eestkostja kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine (PDF)