top of page
  • Writer's pictureEller

Tartu Poistekoor käis uurimas, kuidas õppida koorijuhiks

Käesoleva nädala kolmapäeval võõrustasid meie kooli kooridirigeerimise osakonna juhataja Küllike Joosing, rütmimuusika osakonna koordinaator Mariell Piispea, kontserdikorralduse ja kommunikatsiooni spetsialist Taimi Sild ning haridustehnoloog Renee Trei Tartu Poistekoori lauljad ja nende dirigenti Sander Tamme. Külaskäigu raames saadi ülevaade Elleri koolist, õppimisvõimalustest kooli kolmes õppesuunas: klassikaline, rütmimuusika ja pärimusmuusika; sisseastumiskatetest ning soovitustest muusiku karjääri valikul.


Poistekoori lauljad julgesid vastu võtta väljakutse sooritada keskastme solfedžo vastuvõtu test. Õpetaja Mariell Piispea sõnul on solfedžo ja muusikateooria olulised eelkõige erialaõpinguid toetavate ainetena ning testi eesmärgiks on välja selgitada iga sisseastuja muusikalise kuulmise tase. Kuigi vastuvõtul koosneb kirjalik test kolmest osast: diktaat ja kuulamine, muusikateoreetilised küsimused ja ülesanded, intervallide ja akordide ehitamine ning lahendamine, siis ajapiirangu tõttu sooritati nimetatutest vaid esimene. Ülesannete lahendamine uues keskkonnas, ajapiiranguga ning uute juhendajate ja harjumatute helinäidetega osutus parajaks katsumuseks. Eksami läbiproovimine andis ausa tagasiside teadmistele, aga ka käitumisele pingeolukorras. Võeti kaasa mitmed järeldused edasisteks tundideks.


Muusikakoolis külastati ka loomelaborit, kus poistekoori lauljad said praktiliselt midi-klaveri ja Bandlab tarkvaraga luua omale meelepärase muusikapala. Näited on kuulatavad Tartu Poistekoori Instagrami voos.


Külaskäik lõpetati majatuuriga alates kooli kohvikust läbi helistuudiote, saalide, raamatukogu ja klassiruumide, kuni Elleri puuni.


Tartu Poistekoor ja dirigent Sander Tamm tänavad sisuka tuuri eest kogu nendega tegelenud Elleri kooli töötajaskonda. Eriline tänu

Küllike Joosingule võõrustamise eest. Külalised soovivad palju edu Eesti koorijuhtide kasvatamisel ning suunamisel ja usuvad, et leiavad üsna pea tee edasisteks muusikaõpinguteks Elleris või mujal. Kindlasti saavad nad olla saadikuteks ja rääkida saadud elamustest oma õpetajatele, klassiõdedele ja sõpradele.


 

Uudise koostamisel on kasutatud Sander Tamme muljeid külaskäigust meie kooli.
59 views

Comments


bottom of page