top of page
  • Writer's pictureEller

Kõrgema Muusikakooli 10. aastap. kontsert-aktus "Wanemuises"

Postimees 10. detsember 1937


Kõrgema Muusikakooli kümnenda aastapäewa kontsert-aktus reedel, 10. dets. kell pool 8 õhtul „Wanemuise" kontsertsaalis tõotab oma kawa mitmekesisuse ja uudsuse tõttu saada üheks huwipakkuwamaks õhtuks. Kawa muusikaline osa on koostatud kooli kompositsiooniosakonna Heino Eller'i klassi lõpetanute helitöist, millistest mitmed tulewad Tartus esmakordsele ettekandele. Nii kuuleme J. Bleive' loomingust klawerisonaadi; A. Karindi'lt (Karafin) soololaule, wiiulipala ja orkestrihelindi "Skertso"; E. Oja'lt soololaule, kwarteti sopraniga „Talweöine" ja orkestripala „Ajatriloogia" ning E. Tubin'ilt klawerikwarteti, klawerisonaadi ja orkestrihelindi „Tokaat". Õhtul on kaastegewad peale orkestri kammeransambli liikmetena ja solistidena meie tuntumad tegewmuusikud — R. Jõks, T. Kuusna, L. Milk, prof. A. Paris, W. Tilting, E. Turgan jt., kelledele liitub Olaw Roots Tallinnast.


Sõnalises osas on awasõna kooli kuratooriumi esimehelt abilinnapea R. Luik'ilt

ja kooli tegewuse ülewaade dir. H. Laksberg'ilt.


12 views

Bình luận


bottom of page