• Eller

Info õppetööst 14.-22. detsembril


Heino Elleri Muusikakoolis on loengu- ja rühmatunnid kontaktõppena lõppenud.

Lubatud on hindamiseks vajalikud individuaalsed konsultatsioonid erialaõpetajaga.

Keskastme arvestused- eksamid toimuvad kooli talvise eksamiplaani alusel.

Koolivaheaeg on 23. detsember - 10. jaanuar.

153 views