top of page
 • Writer's pictureEller

Õppetöö korraldus 18.05.-30.06.2020

Koolimajas toimuvad piiratud mahus keskastme õpilaste individuaaltunnid, konsultatsioonid ning rühmatunnid erialadel ja ainetes, kus distantsõpe on olnud raskendatud või võimatu. Õppetöö koolimajas toimub individuaal- ja ansambliõpetajaga kokkulepitud tundide kohaselt. Eksamite plaan saadetakse 18. maiks. Kooli lõpetamine on juuni lõpus, kuupäev täpsustub.

 • Noorteosakond lõpetab õppeaasta distantsõppel, millele lisandub õpilase vajadustest lähtuvalt kontaktõpe. Õpetajad annavad individuaalselt õpilasele teada, kellega teevad tundi koolimajas. Noorteosakonna lõpetamine (aktus vms) on planeeritud 12. juunil.

 • Kooliaasta lõpuni korraldab tööd (ka noorteosakonnas) õppeosakond nädalate kaupa. Tundide plaane vaata SIIT. Vabadele aegadele tundide plaani klassides registreerib õpilasi harjutama õppejuht ain.tarro@tmk.ee. Vajadusel seda korda muudetakse.

 • Siseveebis ruumide broneerimist ei toimu. Õpilased saavad harjutusaegu teatud klassides broneerida SIIN.

 • Tundide plaani tegemisel lähtutakse põhimõttest, et üksteisega kokkupuutuvate isikute ring on võimalikult väike. Liikumine majas ja tegevused korraldatakse võimalikult hajutatult, ka lõpu- ja sisseastumiseksamid.

 • Koolimaja on 18. - 22. mail avatud 8.00 - 20.30, edaspidise kohta antakse jooksvalt teada. Nädalavahetusteks avatakse koolimaja alates 30. maist.

 • Õppetegevuses osalejad tulevad koolimajja vahetult enne kokkulepitud õppetegevuse algust ja lahkuvad kohe pärast selle lõppu. Koolimajas sotsiaalset ajaveetmist ei toimu ja kõrvalisi isikuid koolimajja ei lubata. Palume tundide ja harjutusaegade plaanist kinni pidada.

 • Õpperuumid on avatud, infolaua töötaja võtmeid ei jaga. Palume minna täpselt Teile broneeritud kellaajal Teile määratud ruumi, vältida võimalusel lifti kasutamist.

 • Kantselei on avatud E-R 10.00-17.00. Võimalusel soovitame kooli administratiivtöötajatega suhelda telefoni või e-kirja teel.

 • Raamatukogu on avatud E-R 10.00-18.00, kuid soovitame seda külastada ainult tungival vajadusel. Võimalusel kasutada kontaktivaba laenutust ettetellimisega e-kirja teel raamatukogu@tmk.ee. Soovitud teavikud saab kätte kooli välistrepil asuvalt riiulilt.

 • Raamatukogus võib maksimaalselt viibida 6 külastajat. Järgida tuleb nn 2+2 reeglit, mis tähendab, et raamatukogus võib liikuda, seista või istuda üksi, hoides ülejäänud ruumis viibijate ja liikujatega püsivalt vähemalt kahemeetrist vahemaad.

 • Raamatukogusse sisenemisel on kohustuslik desinfitseerida käed. Soovijatele jagame ka maske.

 • Teavikute tagastamine toimub kontaktivabalt. Raamatukogule tagastamiseks mõeldud noodid-raamatud asetatakse kooli välistrepil asuvale riiulile.

 • Tagastatud teavikuid pakendama ei pea.

 • Kohvik on avatud E-R kell 10.00 - 17.00. Kohvikus on lubatud korraga viibida 6 külastajal. Sooja lõunat saab ka kaasa osta.

KOOLIMAJAS VIIBIJA:

 • on terve ja kinnitab seda täites tervisedeklaratsiooni. Koolijuhil või muul läbiviidava tegevuse eest vastutaval isikul on õigus ja kohustus haigusnähtudega isik ära saata.

 • ​järgib 2 + 2 põhimõtteid. On teistest isikutest vähemalt 2 m kaugusel, laulmise või puhkpillimängu puhul 3-5m.

 • võtab üleriided- ja välisjalanõud õpperuumi (juurde) kaasa. Riidehoiud on suletud.

 • kasutab soovituslikult maski. Kõigile soovijatele on tagatud koolimajas viibimise ajal kasutamiseks maskid (vajadusel ka kindad), mis asuvad sissepääsu kõrval. Viskavad kasutatud kaitsevahendid - maskid, kindad - turvaliselt ära välistrepi juures olevasse prügikasti.

 • väldib otseseid kontakte (kätlemist jmt), järgib head respiratoorset ja käte hügieeni:

 • peseb käsi voolava sooja vee ja seebiga, kasutab desinfitseerimisvahendit. Käte desinfitseerimise vahendid on välisukse juures, koridorides ja õpperuumides.

 • ei anna oma asju teistele kasutada ega kasuta teiste kirjutusvahendeid, prille, joogipudeleid jms. Kui on vältimatu õppevahendi, eksami sooritamiseks vajaliku vahendi vm edasiandmine teisele õppijale või koolitöötajale, siis tuleb see enne edasiandmist desinfitseeriva vahendiga puhastada.

 • ei katsu puhastamata kätega oma silmi, nina ja suud, et vältida nakatumist.

 • katab aevastades või köhides oma suu ja nina küünarvarre või salvrätikuga. Salvräti ja teised isikukaitsevahendid viskab seejärel koheselt selleks ettenähtud prügikasti ja peseb/desinfitseerib kohe käed. Suu ja nina katmine takistab pisikute ja viiruste edasilevimist.

336 views
bottom of page