top of page
  • Writer's pictureEller

Katsetasime viitevaba heli- ja videoülekandetehnoloogiat

6. novembril katsetasime viitevaba heli- ja videoülekandetehnoloogiat LoLa õppetöös - TMKK noortekoor, Elleri ja Otsa koolide koorid tegid ühiselt proove.

Koorid asusid igaüks omas koolis. Ühised kooriproovid viidi edukalt läbi videosilla teel reaalajas ühendades kaks koostööpunkti. Eksperimendi erinevaid ühendkoosseise dirigeerisid Tallinna Muusikakeskkoolist Ingrid Kõrvits ja Otsa koolist dirigeerimise eriala õpilane Ragne Rüütelmaa.

LoLa (tuleneb sõnadest low latency) on Triestes asuva Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini ja Italian Research and Academic Networki arendatav viibevaba videoedastuse tarkvara. Lisaks tarkvarale nõuab süsteemi kasutamine ka spetsiifilistele nõuetele vastavat raudvara (arvutit, kaamerat, videokaarti, helitehnikat, projektsiooniseadmeid jm). Möödapääsmatuks eelduseks on väga hea internetiühenduse olemasolu mõlemal osapoolel.

LoLa seadmed on TMKK, Elleri ja Otsa koolidele soetatud projekti “Videosillad muusikaõppes” raames. Projekti rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist.

LoLa katsetamine Tallinna Muusikakeskkoolis

LoLa katsetamine Tallinna Muusikakeskkoolis. FOTO Tallinna Muusikakeskkool

LoLa katsetamine Otsakoolis

LoLa katsetamine Otsakoolis. FOTO Georg Otsa nim. Tallinna Muusikakool

37 views
bottom of page