top of page
  • Writer's pictureEller

Tartu tunnustas õpetajaid

Tartu aasta kutseõppeasutuse õpetaja auhinna pälvis tänavu meie kooli tšelloõpetaja REET METS. Tartu linnavalitsuse poolt anti auhind üle 9. oktoobril Tartu Ülikooli aulas.

Reet Mets on väga professionaalne ja nõudlik, kuid samas ka sõbralik ja tunnustav õpetaja. Ta suudab noortes hoida ja kasvatada huvi võrratult kaunikõlalise instrumendi õppimise vastu. 2000. aastal kutsus ta ellu Eesti noorte tšellistide festivali, mis tänavu tähistas 20. juubelit.

Aasta õpetaja valimise eesmärgiks on tõsta esile ja tunnustada Tartu linna haridusasutuste õpetajaid ja juhte, kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isikuteks, positiivselt mõjutanud haridusasutuse, piirkonna või riigi elu.

Palju õnne!

11 views
bottom of page