top of page
  • Writer's pictureEller

Õppetööst alates 11. jaanuarist


Lähtuvalt Vabariigi Valitsuse 07.01.2021 suunistest alustame koolis tavapärase

õppetööga, järgides Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Terviseameti juhiseid ning juba

väljakujunenud meetmeid ohutuse tagamiseks (ruumi täitumus kuni 50%, hajutatus, 2+2

reegel, siseruumides maskikandmine, desinfitseerimisvahendite olemasolu, ruumide

õhutamine).


Õppetöö kevadsemestril:


Keskaste

● Alustab õppetööd kontaktõppes.

● Kõik muusikaloo loengud on jälgitavad ja õpilastele järelvaadatavad ka veebis.

● Esimesel õppenädalal alustavad kooli suuremad kollektiivid ja orkestrid (Big Band,

puhkpilliorkester, kontsertkoor, PM koosmäng, KD osakonna koor, tütarlastekoor)

tööd hajutatult rühmaproovides, täpsema info töökorralduse kohta annab osalejatele

teada õpetaja.


Noorteosakond

● Noorteosakonnas algavad kõik tunnid kontaktõppes, kaasa arvatud solfedžo

Ardente ja eelklassid

● Ardente kool ja eelklassid alustavad õppetööd.


Kontserdid

● Toimuvad vastavalt kontsertide kavale.


Koolielu

● Kooli kohvik on avatud kell 10-18. Palume einestajatel jälgida distantsi ja käte

desinfitseerimise nõudeid!

● Koolimaja on avatud tavapäraselt.

● Klassiruumides tagab tundi läbiviiv õpetaja õpilaste hajutatuse ning tunni turvalise

läbiviimise (tuulutamine, klaveri klahvide desinfitseerimine jms).

● Galerii on ehitustööde tõttu jahedam, võib esineda ehitusmüra.

Tubina saali kontsertide või salvestuste ajal vaikuse tagamiseks on haldusosakond

palunud õpetajatel edastada neile sellekohane info vähemalt nädal aega varem.


Kanna maski ja hoia distantsi

● Koolis on lubatud viibida ainult kooli õpilastel ja töötajatel.

● Lapsevanemad ja teised kõrvalised isikud ei sisene koolimajja ega oota koridorides

oma last v. a. erijuhtudel eelneval kokkuleppel.

● Kohustus on kanda maski (v. a alla 12. a õpilased). Ühekordsed maskid on

kättesaadavad valvelaua juures.

● Hoiame 2- 3 m distantsi, tunni või harjutamise lõpetamisel tuulutame klassi ja

desinfitseerime, juhul kui kasutame, klaveri klahvid. Hoiame koolis (sh kohvikus)

liikudes distantsi ja peame võimalusel kinni 2+2 reeglist, puhastame sageli käsi.

● Rühmiti kogunemine väljaspool õppetunde ei ole lubatud.

● Paigutame oma üleriideid erinevatel korrustel ja paikades hajusalt olevatele nagidele.

● Soovitame mitte külastada rahvarohkeid kohti ega pidusid.

● Kasutame HOIA äppi.

● Meist igaüks saab kaasa aidata viiruse leviku tõkestamisel.


Kõigist uutest võimalikest ümberkorraldustest informeerime eraldi.

176 views

Comments


bottom of page