Nõuded üldklaveris

KEEL-, PUHK-, LÖÖKPILL, LAUL, AKORDION
1. semester
Tehniline: G, D, A, H; 2 pala, etüüd, saade
2. semester
Tehniline: F-d, c, e; 2 pala, etüüd, saade
3. semster
Tehniline: B-g, E-cis; 2 pala, etüüd, saade
4. semester
EKSAM: Suurvorm või polüfoonia; pala; saade

KOORIDIRIGEERIMINE   
1. semester
Tehniline: F, G, A, c, e, h; polüfoonia, pala, etüüd,  1 suurvorm  ja  1 saade aastas
2. semester
Tehniline: Es, B, fis, cis; polüfoonia, pala, etüüd   
3. semester
TEHNILINE EKSAM: H-gis, Des, e
4. semester
EKSAM: Polüfoonia, pala, etüüd