Vastuvõtunõuded rütmimuusika erialadele 

Klaver

1. Eriala eksam
  • klassikaline etüüd
  • vabalt valitud pala kas jazzi-klassikast või popmuusikast
  • harmooniline järgnevus akordimärkide põhjal
  • noodist lugemine
2. Solfedžo test »
 

Saksofon

1. Eriala eksam
  • 2 erineva karakteriga pala - üks kiire, üks ballaad
  • 1 tehniline etüüd
2. Solfedžo test »

Löökpillid

1. Eriala eksam
  • noodist mäng
  • erinevate muusikastiilide tundmine
  • improviseerida soolo (swing, beat vms standardid)
2. Solfedžo test »

Laul

1. Eriala eksam
  • 2 ettevalmistatud laulu (kaasa noodid või fonogrammid oma lauludega!)
  • väike improvisatsioon kohapeal antud laulu teemal
2. Solfedžo test »

Basskitarr/Kontrabass

1. Eriala eksam
  • 12 takti blues koos fonogrammiga:
    'Do It Now' ILMA Bassita.mp3
    'Do It Now' Full Band.mp3
    bluesi laadid2.pdf
    bluesi laadid.pdf
    Do it now.pdf
Lugu omal valikul (võib kasutada fonogramme, -1 audiomaterjale)
  • meloodia mäng noodist (bassivõtmes)
2. Solfedžo test »

Kitarr

1. Eriala eksam
  • 2 erineva karakteriga pala
  • akordijärgnevus (tüüpakordid - kolmkõlad, septakordid) mäng noodist
  • meloodia mäng noodist
2. Solfedžo test »

Akordion

1. Eriala eksam
  • 2 erineva karakteriga pala - võimaluse korral üks jazzi valdkonnast ja teine tehniline                               
2. Solfedžo test »