Vastuvõtunõuded puhk- ja löökpilli erialale

1. Eriala eksam

 • 0-2 märgiga heliredelid
  • loomulik mazhoor; toonika kolmkõla pööretega;
   D7 akord koos pööretega, mängida legatos ja keelega
  • harmooniline ja meloodiline paralleelminoor; toonika kolmkõla koos pööretega, VII7 pööretega
 • esitada kaks erineva karakteriga pala
  • sonaadi või kontserdi kaks erineva karakteriga osa,
   või suurvormi üks osa ja lisaks kaks erineva karakteriga väikevormi
2. Solfedžo test