Vastuvõtunõuded kompositsiooni ja muusikateooria erialadele  

1. Kompositsiooni eriala

  • ükskõik millises vormis kompositsioon(id), esitada noot 
  • tutvustada varem kirjutatud teost/teoseid sõnaliselt või elava/salvestatud ettekande abil
  • kollokvium üldmuusikalistel teemadel
  • klaveril polüfooniline vorm (nt prelüüd ja fuuga J. S. Bachi HTK-st), suurvormi osa (nt ühe Viini klassiku sonaadi osa)

2. Solfedžo test »

(hetkel korrigeerimisel)

2. Muusikateooria eriala

  • tutvustada mõnd oma varem koostatud muusikaajaloolist või muusikateoreetilist referaati, uurimistööd vms.
  • kollokvium üldmuusikalistel teemadel
  • klaveril polüfooniline vorm (nt prelüüd ja fuuga J. S. Bachi HTK-st), suurvormi osa (nt ühe Viini klassiku sonaadi osa)

2. Solfedžo test »

(hetkel korrigeerimisel)