Kompositsiooni ja muusikateooria osakonna õpetajadKatrin Aller - osakonna juhataja, solfedžo, muusikateooria, muusikalised vormid, instrumentide tundmine, kaasaja muusika ajalugu, muusikaajaloo valikkursused, eesti muusika ajalugu, muusikateooria ja kompositsiooni eriala, muusikaajaloo õpetamise ja lektoritöö metoodilised alused ja praktika, partituuri lugemine, orkestratsioon
kartin.aller@tmk.ee

Terje Heido-Rosenberg - solfedžo, muusikateooria

           Laidi Heinmets - solfedžo õpetamise metoodilised
           alused ja praktika
Liina Kulikova - solfedžo, muusikateooria, harmoonia, muusikalised vormid, romantismiajastu muusika ajalugu, 20. saj. alguse muusika ajalugu, muusikaajaloo valikkursused
            Lilian Langsepp - range ja vaba stiili kontrapunkt www
Ene Taru - solfežo, muusikateooria, harmoonia
Liina Vainumetsa - muusikaajalugu

Age Veeroos - kompositsioon, elektroakustiline looming www