Kompositsiooni ja muusikateooria eriala ajaloost ja tänapäevast

Kompositsiooni on Tartu muusikakoolis õpetatud alates kooli asutamisest 1919. aastal. 1920-1940 õpetas Tartu Kõrgemas Muusikakoolis kompositsiooni Heino Eller (1887-1970), keda võib pidada parimaks kompositsioonipedagoogiks eesti professionaalse muusika sajandipikkuses ajaloos, kui arvestada, et eesti kõigi aegade kuulsamatest heliloojatest kaks, Eduard Tubin (1905-1982) ja Arvo Pärt (s. 1935), on tema õpilased. Elleri Tartu koolkonna tuumiku moodustasid peale Eduard Tubina heliloojad Eduard Oja (1905-1950) ja Alfred Karindi (1901-1969), muusikateadlane Karl Leichter (1902-1987) ning pianist ja dirigent Olav Roots (1910-1974).

Pärast sõda nimetati kompositsiooni eriala ümber muusikateooria erialaks, mis aga juba 1951. aastal suleti. Järgnevatel aastakümnetel (kuni 1998) sai kompositsiooni õppida kõrvalainena, kompositsioonihuvilisi õpilasi juhendasid Johannes Bleive (1909-1991) ja  Valdeko Viru (1925-2006) ning kuni 1998. aastani Anne Juzar. Kompositsiooni eriala taastas 1998/1999 õppeaastal toonane osakonnajuhataja Mart Jaanson.

Muusikateooria eriala avati taas 1970. aastal. See oli mõeldud lastemuusikakoolide solfedžo, muusikaajaloo ja üldklaveri õpetajate ettevalmistamiseks. Muusikateooria eriala õpilasi on alates 1970 õpetanud lisaks Johannes Bleivele, Valdeko Virule muusikateooria osakonna kauaaegne juhataja Aare Allikvee (1921-1994), Heino Kostabi (1921-1994), Eva Sori, Vivian Tordik, Udo Kolk (1927-1998), Ene Taru, Anne Juzar, Galina Kulikova. Aastatel 1970-1996 õppis muusikateooria erialal 48 inimest. Nendest tuntumad on näiteks Andres Pung (1992-2003 EMTA õppe- ja teadusprorektor, al. 2003 Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi kutse- ja täiskasvanuhariduse osakonna juhataja, EMTA Tartu filiaali õppejõud), Tonio Tamra (1994-2003 EMTA haldusprorektor, al. 2003 TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia haldusdirektor ja Viljandi MK direktor), Mare Põldmäe (oli 1996-2002 Eesti Muusika Infokeskuse juhataja), muusikaprodutsent ja helilooja Peeter Vähi.

Praegusel ajal on võimalik õppida kas muusikateooria või kompositsiooni erialal. Jaotus kaheks erialaks sai alguse 1998/1999 õppeaastal, kui  muusikateooria eriala kõrvale loodi iseseisvana ka kompositsiooni eriala. Esmalt õpetas kompositsiooni Mart Jaanson (1998-2001), järgnevalt Katrin Aller (2001-2009), 2009. aasta sügisest tuli kompositsiooni õpetama Alo Põldmäe. Kompositsiooni eriala või kompositsiooni valikainena õppinud õpilased ja nende erialaõpetaja Katrin Aller on esitlenud oma uusi teoseid nii kooli kontsertidel (sh. Elleri päevadel) kui ka Eesti Muusika Päevade raames toimuvail keskastme koolide õpilaste loomingu kontsertidel Tallinnas.

Põhiainete tsüklis on praktilise kompositsiooni kõrval tähtis koht muusikateoreetilistel distsipliinidel nagu elementaarteooria, kontrapunkt, harmoonia ja muusikalised vormid. Väga oluline on solfedžo teadmiste ja oskuste arendamine. Kõrvalainete raames õpitakse klaverit ja tehakse tutvust eri ajastute muusikaga. Valikaineina on võimalik võtta näiteks dirigeerimise ja hääleseade tunde, õppida klassikalist orkestripilli või mõnd muud huvitavat ainet. 

Osakonna kutsel on koolis külas käinud ja õpetajate-õpilastega kohtunud Alo Põldmäe 2005. aastal (modernismi pidunädala raames Elleri päeval), René Eespere 2006. aastal, Tõnu Kõrvits 2007. aastal.Täienduskursustele või  meistriklassidesse kutsutakse ka külalisõppejõude.

Erinevaid muusikateoreetilisi aineid õpetavad koolis praegu muusikateooria ja kompositsiooni osakonna õpetajad Katrin Aller (osakonna juhataja), Galina Kulikova, Ene Taru, Terje Heido-Rosenberg, Märt-Matis Lill, Liina Vainumetsa, Alo Põldmäe ning rütmimuusika osakonna õpilastele Mariell Piispea.